Hovedlistene pr. måned viser bare de 40 beste (ev. 15 beste pr. distanse). Her ligger derimot alfabetiske oversikter over alle løpere som har tatt poeng på minst en distanse og dermed oppnådd ranking!