Åpent brev til NRK om skøytedekningen

Den 23.januar 2013 ble det sendt et åpent brev til NRK om mangelfull dekning av skøytesporten.

Brevet kan leses på Norges Skøyteforbunds debattside, hvor også lista over de som skrev under ligger. På ganske få dager ble det 234 underskrifter, og hadde det ikke vært for tekniske problemer ville det nok ha blitt en del flere.

Foruten NRK og NSF er brevet sendt til div. avisredaksjoner rundt omkring i landet, men uten den helt store responsen dessverre:

Hallingdølen har hatt ett oppslag om saken:

Rogalands avis har tatt innlegget inn som "kronikk":

Svar fra Rune Haug

Den 1.februar kom følgende svar fra sportsredaktør Rune Haug:

"Hei, takk for grundig og kraftfull tilbakemelding vedrørende NRKs dekning av skøyter. Jeg skal forsøke så godt jeg kan å kommentere de fleste stikkordene i brevet. Jeg regner med at det er viktigst for dere å få svar på de overordnende problemstillingene som reises.

La meg aller først innlede med å vise til TNS Forbruker & Media-undersøkelsen der det norske folk blir spurt om hvilke idretter de er interessert i (i media). Ifølge den siste undersøkelsen for 2012 svarer 33 % at de er meget interessert i skiskyting i media, 29 % i langrenn, 14 % i hopp, 12 % i kombinert, 10 % alpint og 6 % skøyter. I de samme undersøkelsen svarer 31 % at de er litt interessert i skiskyting, 35 % i langrenn, 36 % alpint, 32 % i hopp, 31 % i kombinert og 24 % skøyter. Når det gjelder kategorien ikke interessert (meget uinteressert/litt uinteressert) er de totale tallene 67 % for skøyter, 51 % alpint, 51 % hopp, 53 % kombinert, 33 % skiskyting og 33 % langrenn. Undersøkelsen harmonerer godt med det vi opplever av seertall på de ulike vinteridrettene.

Det er altså ingen tvil om at når det gjelder de tradisjonelle vinteridrettene scorer skøyter en del dårligere enn de idrettene det konkurreres mot når det gjelder sendetid hos NRK.

Så noen svar, tilføyelser og kommentarer til stikkordene i brevet:


1. Ingen dekning av NM på skøyter

NM på skøyter i Stavanger fikk en lang reportasje i NRK Sports sitt flaggskip, Sportsrevyen. Å sende NM på skøyter direkte har aldri vært aktuelt. Men, som ved de fleste andre større arrangement som ikke blir sendt direkte, kunne NRK selvsagt også gitt NM på skøyter mer oppmerksomhet.

2. Løpene stort sett på NRK2

La meg aller først presisere at det er like mange seere i Norge som får inn NRK2 som får inn NRK1. Og at NRK2 har høye tall når eksempelvis skiskyting og langrenn blir plassert der. Tidligere denne måneden gikk skiskyting på NRK2 samtidig som Dagsrevyen på NRK1 – og skiskyting hadde nesten like mange seere. På en normal vinterhelg plasseres det vi mener er mest interessant på NRK1, nest mest interessant i på NRK2 og eventuelt øvrige begivenheter på vårt sportskanaler på nett. Her er det selvsagt mange vanskelige vurderinger, det er ulike meninger om fasiten og det gjøres feil – men som du påpeker havner skøyter ofte på NRK2. Det er altså av naturlige årsaker ettersom både seertall og målinger viser at de andre vinteridrettene NRK har rettigheter til, som ofte pågår samtidig, ses på som mer interessante av publikum.


3. Ingen forhåndsomtale av internasjonale mesterskap

Jeg er uenig at vi ikke gir skøytermesterskapene forhåndsomtale, men jeg er enig i at omtalen ikke er den samme som for eksempel foran et VM på ski. Dette henger selvsagt sammen med interessen for idretten, men også mengden av profiler – og mengden av mesterskap. Et ski-VM annethvert år oppleves naturlig nok som noe mer eksklusivt enn et skøytemesterskap som det arrangeres mange av pr. år. Når det gjelder norske profiler innen skøytesporten, som har oppnådd internasjonale pallplasseringer i mesterskap de siste årene, er det dessverre få – men de det gjelder mener jeg har fått relativt mye oppmerksomhet på NRK, også hvis du sammenligner dekningen de samme utøverne har fått i øvrig norsk media. Hvis man sammenligner den normale nyhetsdekningen av skøytesporten på NRK med øvrige medier mener jeg også at vi har mer skøyter enn mange øvrige mediebedrifter.


4. Sendinger fra internasjonale mesterskap prioriteres lavere enn verdenscup-konkurranser i andre idretter

Dette er delvis riktig og henger igjen sammen med punktene i forrige svar. Det er også riktig at jeg mener skøytesporten, gitt den posisjonen den har i dag sammenlignet med øvrige vinteridretter (både i Norge og andre land), bør være flinkere til å tenke strategisk smart i forhold til når mesterskapene arrangeres og tidspunktene for øvelsene plasseres. Jeg vil imidlertid understreke at dette ikke var ment som klaging – men som et godt råd og et svar på et konkret spørsmål. I år styrte skøytesporten unna Tour de Ski (som hadde over 1,2 millioner seere på det meste), noe som i hvertfall medførte mer sendetid på NRK1 enn i fjor – og trolig også økt sendetid i en del andre europeiske land.

Og selv om jeg ikke sitter på detaljene bak hvorfor det ble slik er jeg selvsagt enig i at det ikke er bra å sende Idrettsgallaen i reprise foran Ida Njåtuns medaljejakt.


5. Upålitelig sendeskjema

Dette får vi mange tilbakemeldinger på (ikke bare fra skøytefolket). På grunn av utsettelser, avlysninger, endrede forutsetninger, fortløpende journalistiske vurderinger osv. vil sendeskjemaet for en fyldig sportshelg alltid være i kontinuerlig endring, så det vil nok være sånn også i framtiden. Men jeg er helt enig i at vi har en del å gå på i forhold til å kommunisere endringene til publikum.


6./7. Misnøye med kommentatorer

Det er alltid stort engasjement rundt våre profilerte kommentatorer, spesielt hos «menigheten» som har et veldig stort engasjement til «sin» idrett. Samtidig ser vi at de samme kommentatorene skårer veldig godt hos den store bredden av folket når det gjennomføres ulike målinger. Og det er den store bredden vi er mest opptatt av. Vi tar tilbakemeldingene til etterretning og av naturlige årsaker (pensjon) vil det skje endringer i kommentatorkabalen neste sesong.


8. Intervjuer på «indre bane»

Igjen henviser vi til at det er vesentlig større interesse for skiskyting og langrenn. Jeg er dypt uenig i din beskrivelse av den «utkommanderte reporteren». Vi har fram til nå brukt Carina Olset og hun er en av de journalistene i Norge som brenner for – og vet mest - om skøyter.


Kom gjerne tilbake med ytterligere spørsmål eller kommentarer - eller om det er vesentlige poenger du føler du ikke har fått svar på. Beklager at svaret tok litt tid, men vi er inne i en veldig hektisk periode.

Med vennlig hilsen
Rune H."

Jeg kunne ikke dy meg, men måtte komme med noen umiddelbare kommentarer til svaret:

"Takk for ryddig og saklig svar. Selv om vi muligens har litt forskjellig verdensbilde fra deg/dere,så fikk vi ihvertfall synliggjort et visst engasjement.

Jeg skal gi noen korte kommentarer for egen regning:

- vedr. interesse/seertall og sendetid/prioritering:

Tallene fra TNS passer veldig godt med NRK's faktiske profilering av de ulike idrettene. Kanskje litt for godt? Med andre ord: Hva er høna, og hva er egget?

Det vil i praksis alltid være verdenscup i et eller annet samtidig som EM/VM på skøyter. Disse få helgene i løpet av året mener jeg det burde være en selvfølge at mesterskapet prioriteres foran verdenscupen. På samme måte som det er en selvfølge at et skarve verdenscupløp på skøyter ikke prioriteres foran VM i noe annet.

- vedr. Carina Olset. Pkt. 8 var tydeligvis egnet til å misforstå, og det beklager jeg. Carina Olset gjør en helt OK jobb, men hun brukes jo ikke. Da EM gikk av stabelen i Heerenveen delte hun ut pris på Hamar. På samme måte som i andre idretter burde det i EM/VM på skøyter la seg gjøre å holde interessen varm når det ikke skjer noe på isen, men altfor ofte skjer det at pausene i stedet brukes på å flytte fokus over på noe helt annet. På denne måten får TV-publikum (nesten) aldri følelsen av at skøytemesterskapet egentlig betyr noe for NRK, og hvorfor skal det da bety noe for dem?

Igjen - tusen takk for oppmerksomheten, og lykke til med jobben videre.

Med vennlig hilsen Brynjar Haarberg."

...hva skjedde så?

Etter 22 sesonger som skøytekommentator for NRK var det slutt for Ove Eriksen i mars 2013. I september 2013 gikk NRK til det spesielle skritt å annonsere etter en ny skøytekommentator på sine egne nettsider Iflg. annonsen skulle den nye kommentatoren gå i tospann med ekspertkommentator Even Wetten.

Tiden vil vel vise hva dette "stuntet" ender opp med, men foreløpig kan en ihvert fall gå ut fra at NRK ikke har tatt til seg kritikken vedr. forståelsen av hva et skøyteløp går ut på, og da særlig knyttet til rundetider, poengsummer - rett og slett tallmagi.

Stein V 03.02.2013 20:15

en skandale både for NRK og alle som liker sport. Håper at noe gjøres. at skøyter kommer lenger opp. Når vi har bare en god mann på skøyter som har guts.

Steinar V 03.02.2013 20:11

I forhold til å bruke en hel dag på hopprenn å høre Arne Scheie skrike over seg! Er skøyer mye bedre å foholde seg til. Det som skjedde i sporten idag 3feb. er.

Kjell p 03.02.2013 10:19

Måten å komme ut av dette på er at de norske gjør det så bra at de ikke kan ignorere det. Norske på pallen, gjerne tre (Sverre, Håvard og Ida) i VM!

jan-christian nordahl 24.01.2013 15:11

Det er på sin plass å kritisere NRK for dårlig dekning men det bør ikke være 100% negativt. NRK er eneste kanalen som sender skøyter og er åpen for dialog.

Skøyteranking 10.01.2020 08:30

Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dekning den gang var tema.

Einar Havsgård 10.01.2020 07:02

NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlengst overtatt skøyter..velkommen etter!

Øyvind Thorkildsen 23.01.2013 15:48

Dekkende kritikk!

Nyeste kommentarer

28.03 | 19:30

SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...

10.01 | 08:30

Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...

10.01 | 07:02

NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...

05.09 | 16:55

Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.